Psychotrauma - Wanneer het ik in stukken breekt

Research output: Book/ReportBook

Abstract

In de pastorale begleiding wordt men geconfronteerd met verwondingen van mensen die dus-danig groot zijn dat zij een serieuze bedreiging vormen voor hun mens-zijn als geheel. Deze verwondingen noem ik daarom ‘traumatisch’. In de begeleiding van mensen die door een trauma getroffen zijn, kan men ervaren dat de sprakeloosheid zeer groot is, waar woorden vaak letterlijk tekortschieten of mensen tot stomheid geslagen zijn. Dit is met name het geval bij trauma’s waarbij geen duidelijke oorzaak valt aan te wij-zen. Daarbij gaat het vaak om relatietrauma’s. Deze zijn nog relatief weinig onderzocht, in tegenstelling tot gebeurtenistrauma’s die veel meer bestudeerd zijn. Bovendien bestaat er een discrepantie tussen het alledaagse, bijna inflatoir geworden begrip ‘trauma’ en dat wat in de medische wetenschap onder een trauma wordt verstaan. Antropologische-philosophische studies bieden mij een kijk op de mens als geheel – wat mogelijk tot een andere uitleg over trauma’s leidt dan gangbaar is in de wetenschap van de psychologie.
Opheldering over wat een trauma is, is voor slachtoffers belangrijk. Daarom richt dit boek zich allereerst tot hen. Voor hen is het mis-schien een eerste confrontatie met de vraag of zich in hun leven een trauma voordoet en hoe zij daarmee kunnen omgaan.
Original languageDutch
PublisherParthenon
Number of pages231
Publication statusIn preparation - 31 May 2021

Keywords

  • trauma
  • trauma in relatie
  • antropologie
  • pastorale begeleiding

Cite this