Publiekrechtelijke lijnen en vermogensrechtelijke knopen

J.A.F. Peters

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

  Abstract

  De publiekrechtelijke vormgeving van een overheidsorganisatie kan op het vlak van het vermogensrecht wel eens problemen geven. Dat doet zich onder meer voor zodra er bestuurlijke banden bestaan tussen overheidsinstanties die tot verschillende rechtspersonen moeten worden gerekend. Dit speelt binnen de politieorganisatie in Nederland van oudsher vanwege de dualistische taakstelling. Maar ook in bestuursrechtelijk opzicht speelt dit zoals is gebleken in de affaire Brinkman (het ontslag van de Rotterdamse korpschef). In dit artikel wordt een analyse van deze problematiek gegeven en wordt bezien welke lering daaruit kan worden getrokken voor de vormgeving van de publiekrechtelijke organisatie.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)8-11
  Number of pages4
  JournalTijdschrift Privatisering
  Volumejaargang 5
  Issue numbernr. 8
  Publication statusPublished - 1998

  Cite this