Purchasing healthcare: Beyond getting the financial incentives right

Suzanne Ruwaard

Research output: ThesisDoctoral Thesis

709 Downloads (Pure)

Abstract

Dit proefschrift bestudeert hoe de inkoop van zorg kan bijdragen aan de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in Nederland. We onderzochten de huidige wijze van inkopen in de medisch specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg. Ook keken we naar ervaringen met zorginkoop in het buitenland om lessen te trekken voor Nederland. Op basis van de bevindingen in dit proefschrift concluderen we onder andere dat, de inkoopmarkt met name goed presteert als het gaat om toegankelijkheid van de zorg. In de zorginkoop is de rol van kwaliteit echter nog beperkt maar hier zijn wel stappen gezet. Verder blijkt het sturen op betaalbaarheid in een veranderlijke omgeving niet eenvoudig. Het lijkt erop dat er een grotere rol is weggelegd voor de overheid, die ook is opgepakt, dan op voorhand voorzien was. Het systeem werkt dus niet zoals bij de invoering gedacht was, maar het functioneert vrij goed en de ontwikkelingen gaan in de goede richting.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Polder, Johan, Promotor
  • Douven, R.C.M.H., Co-promotor, External person
  • Struijs, J.N., Co-promotor, External person
  • Baan, Caroline, Member PhD commission
  • Klink, A., Member PhD commission, External person
  • Maarse, H.J.A.M., Member PhD commission, External person
  • Mikkers, Misja, Member PhD commission
  • van Raaij, E.M., Member PhD commission, External person
  • Schut, E.F.T., Member PhD commission, External person
Award date14 Sept 2018
Place of Publications.l.
Publisher
Print ISBNs978-94-028-1139-1
Publication statusPublished - 2018

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Purchasing healthcare: Beyond getting the financial incentives right'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this