Rechtsbeginselen en evaluatie van belastingwetgeving

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Abstract

In deze bijdrage heb ik het ‘grote’ maar ook vage ideaal rechtvaardigheid geoperationaliseerd in meer tastbare, maar toch nog vrij algemene, evaluatiemaatstaven. Een beoordeling door de belastingwetenschap van de Wet IB 2001 kan daarbij vanuit twee invalshoeken plaatsvinden Enerzijds kan de belastingwetenschap politiek-maatschappelijke en beleidsmatige opvattingen en de in dat kader gemaakte afwegingen en keuzes als een gegeven beschouwen; de verenigbaarheid met het bestaande rechtssysteem (begrippen, regels en beginselen) staat dan centraal. Anderzijds kan het doel van de wetgever aan een wetenschappelijk onderzoek worden onderworpen. Door de differentiatie in verschillende beginselen van behoorlijke (IB-)wetgeving krijgen idealen als rechtvaardigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid een meer concrete inhoud. Die specifieke betekenis maakt ze beter hanteerbaar, waardoor precisie, coherentie en uniformiteit in de evaluatie mogelijk wordt. Diverse beginselen van behoorlijke wetgeving, waarin aspecten van (vooral) rechtsgelijkheid en rechtszekerheid tot uitdrukking komen, zijn geanalyseerd. Tot slot is het draagkrachtbeginsel kort besproken.
Original languageDutch
Title of host publicationVijf jaar Wet IB 2001
Place of PublicationDeventer
PublisherKluwer
Pages27-66
Number of pages40
Publication statusPublished - 2006

Cite this