Rechtsbescherming bij vervreemding van inbeslaggenomen voorwerpen

M.J. Borgers

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

In dit artikel wordt, na een analyse van de belangenafweging die aan de vervreemdingsbeslissing ex art. 117 Sv ten grondslag ligt, onderzocht in hoeverre de rechthebbende rechtsbescherming geniet. Daartoe wordt ingegaan op de strafvorderlijke beklagprocedure (ex art. 552a Sv), het civiele kort geding, de civiele bodemprocedure en de relevante mensenrechtelijke bepalingen.
Original languageDutch
Pages (from-to)449-477
Number of pages29
JournalDelikt en Delinkwent
Volume30
Issue number4
Publication statusPublished - 2000

Cite this