Rechtsvorming in een hypercomplexe samenleving in het licht van evoluties in de horizontale, verticale, stedelijke en publiek-private dimensies

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

63 Downloads (Pure)

Abstract

In deze bundel met preadviezen die zijn geschreven als onderbouwing en startpunt van de paneldiscussies op de jaarlijkse staatsrechtconferentie van de Staatsrechtkring worden verschillende ontwikkelingen in het proces van rechtsvorming in de complexe, meerlagige rechtsorde besproken. Daarbij is de focus gericht op recente ontwikkelingen in de rechtsvorming en de vraag hoe die zich verhouden tot de traditionele parlementaire vorm van rechtsontwikkeling in de vorm van het tot stand brengen van wetgeving door de formele wetgever. We stellen ons daarbij de vraag wat de impact is op het concept van de Trias Politica en op welke wijze de legitimiteit van de verschillende vormen van rechtsontwikkeling kan worden geborgd. We bestuderen evoluties in het proces van rechtsvorming vanuit vier dimensies: 1° horizontale dimensie: de impact van evoluties in en voorbij de Trias op wetgever, rechter en bestuur; 2° verticale dimensie: de impact van tegendemocratie en directe democratie op de relatie burger - overheid; 3° stedelijke dimensie: de rol van de grote, complexe stad in globaliserend constitutionalisme; 4° publiek-private dimensie: rechtsvorming in complexe netwerken van publieke en private actoren. De combinatie van deze vier dimensies leidt onvermijdelijk tot (hyper)complexiteit op het vlak van rechtsvorming.
Original languageDutch
Title of host publicationRechtsvorming in een hypercomplexe samenleving
Subtitle of host publicationBundel n.a.v. de Staatsrechtconferentie 2022 (Tilburg University)
EditorsJurgen Goossens, Jurgen de Poorter, Gerhard van der Schyff, Tjebbe Geldof, Charlotte van Oirsouw
Place of PublicationOisterwijk
PublisherWolf Legal Publishers (WLP)
Chapter1
Pages7-22
Number of pages16
ISBN (Print)978-94-6240-741-1
Publication statusPublished - 10 May 2022

Cite this