Rehabilitatie van de vakpublicatie

Rob van Gestel, M.V.R. Snel

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Hoewel de Commissie Stolker reeds in 2005 waarschuwde om vakpublicaties niet als minderwaardige publicatievorm te gaan beschouwen, lijkt dit wat er intussen is gebeurd. Omdat niet de taal, het forum, het type onderzoek of het soort publicatie bepalend is voor de kwaliteit, maar juist zaken als originaliteit, diepgang en grondigheid, verdienen vakpublicaties een herwaardering en een duidelijker plek binnen geldende systemen van onderzoeksbeoordeling in de rechtswetenschap. Met het oog daarop worden in dit artikel drie modellen (of denkrichtingen) geschetst die dit mogelijk maken, namelijk een alternatief visitatiemodel, een tenure-model en een onderwijsgerelateerd onderzoeksmodel. De drie modellen hebben gemeenschappelijk dat ze gericht zijn op inhoudelijk beoordelen in plaats van bijvoorbeeld aantallen publicaties of citaties tellen.
Original languageEnglish
Article number2621
Pages (from-to)3152-3160
Number of pages9
JournalNederlands Juristenblad
Volume94
Issue number42
Publication statusPublished - 2019

Cite this