Herziene richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS)

Translated title of the contribution: Revision of guideline on Q fever fatigue syndrome (QFS)

S. P. Keijmel*, J. J. Maas, E. de Vries, J. L. A. Hautvast, C. P. Bleeker-Rovers, A. Timen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Aangenomen wordt dat ongeveer 20% van de patiënten na een acute Q-koortsinfectie het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) ontwikkelt. Omdat weinig artsen in aanraking komen met patiënten met QVS, is de kennis van zorgverleners over QVS veelal beperkt. In 2012 verscheen de ‘Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom’ met daarin de kaders voor het vaststellen van de diagnose ‘Q-koortsvermoeidheidssyndroom’ en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS. Inmiddels zijn meerdere onderzoeksgegevens over QVS gepubliceerd en is er in de praktijk veel kennis en ervaring opgedaan. Het was dan ook noodzakelijk de eerdere richtlijn te herzien.
Translated title of the contributionRevision of guideline on Q fever fatigue syndrome (QFS)
Original languageDutch
Article numberD4551
Number of pages4
JournalNederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume164
Publication statusPublished - 2020

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Revision of guideline on Q fever fatigue syndrome (QFS)'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this