Samen werken aan kennis voor arbeid en gezondheid

S.H. van Oostrom, J. Polder, V. van Guldener, K.I. Proper*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen roepen de vraag op of we over de juiste kennis beschikken om de (potentiële) werkende bevolking
duurzaam inzetbaar te houden. In samenwerking met vertegenwoordigers uit de praktijk, beleid en wetenschap heeft het RIVM het initiatief genomen een kennisagenda op het brede domein van Arbeid en Gezondheid te ontwikkelen. Hiertoe zijn interviews gehouden en is een werkconferentie gehouden met vertegenwoordigers uit praktijk, beleid en wetenschap. Dit heeft geresulteerd in een kennisagenda met
9 thema’s: wisselwerking arbeid en gezondheid, duurzame inzetbaarheid, preventie, arbeid en zorg, technologische ontwikkelingen, flexibilisering, psychische gezondheid, (her)waardering van werk, en inclusieve arbeidsmarkt. Naast behoefte aan kennisontwikkeling is de indruk dat bestaande preventieve interventies niet bekend zijn bij professionals in de praktijk en daardoor onvoldoende benut worden. Verspreiding van bestaande kennis verdient aandacht. Van belang is dat alle stakeholders kennisontwikkeling initiëren om de kennisvraagstukken op te pakken teneinde de gezondheid van werkenden te bevorderen.
Original languageDutch
Pages (from-to)20-28
JournalTijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde
Volume27
Issue number5
Publication statusPublished - 2019

Cite this