Samenhangende rechtsverhoudingen in het overeenkomstenrecht in nader perspectief: De Hoge Raad zet de deur verder open

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

316 Downloads (Pure)

Abstract

Noot naar aanleiding van HR 14 juli 2017, NJ 2017/364 (Vissers c.s./ Compaen). Hierna wordt eerst de casus in de zaak Vissers c.s./ Compaen geschetst waarna deze nader wordt geplaatst in het historisch perspectief van het leerstuk samenhangende rechtsverhoudingen in het overeenkomstenrecht. Tot slot wordt de betekenis van dit arrest nader geduid.
Original languageDutch
Pages (from-to)354-358
Number of pages5
JournalNederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
Volume2017
Issue number6
Publication statusPublished - 27 Dec 2017
Externally publishedYes

Cite this