Samenwerken en regisseren: Complexe samenwerkingsprocessen

John Goedee, A. Entken

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

Samenwerken tussen professionals uit verschillende disciplines is noodzakelijk om complexe thema’s voor cliënten en burgers op te lossen. Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe complexe samenwerkingsprocessen efficiënt en effectief kunnen worden ingericht. Ook komen de succesfactoren voor complexe samenwerking stapsgewijs aan de orde. Aan de hand van een theoretisch conceptueel model en praktische voorbeelden wordt toegelicht hoe je vraaggericht kunt werken, borgen en monitoren. Ook zal duidelijk worden waarom het voor de samenwerkende organisaties en de cliënten van belang is om een onderscheid te maken tussen verschillende (keten) samenwerkingsvormen.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom
Number of pages180
Editionsecond
ISBN (Print)978‐94‐6236‐905‐4
Publication statusPublished - 2019

Cite this