Schuivende machten: over trias politica en het gelijkheidsbeginsel in het belastingrecht

Research output: Book/ReportInaugural speechOther research output

Abstract

Happé gaat in op de veranderde houding van de belastingrechter tegenover de wetgever. Hij onderzoekt in dat verband eerst de rechtspraak van de belastingrechter van de afgelopen 11 jaar inzake art. 26 IVBPR. Hij komt tot de conclusie dat van rechterlijk activisme, zoals de regering meent, geen sprake is. Oorzaken van discriminatie waren met name regelgeving die uitstuitend op budgettaire overwegingen waren gebaseerd dan wel het gevolg waren van politiek lobbywerk. Vervolgens geeft hij aan dat de rechter op zorgvuldige wijze omgaat met het machtsevenwicht tussen wetgevende en rechterlijke macht. Politieke keuzes laat hij aan de wetgever over. De wetgever behoort zich meer rekenschap te geven van zijn verantwoordelijkheid om goede wetgeving tot stand te brengen. Ten slotte doet Happé een aantal voorstellen om dit laatste te bevorderen.
Original languageDutch
Place of PublicationDeventer
PublisherKluwer
Number of pages62
ISBN (Print)9020022156
Publication statusPublished - 1999

Cite this