Slachtoffers van partnergeweld: van veerkrachtig tot complex: Verslag van het doelgroepenonderzoek bij Stichting Arosa

Rianne Kok, Kim van Wensen, Joran Jongerling, Frank van der Horst

Research output: Book/ReportReport

261 Downloads (Pure)

Abstract

In dit doelgroeponderzoek is op basis van dossieranalyse een clustering gemaakt van 284 cliënten die tussen 2011 en 2016 vanwege ernstig partnergeweld werden aangemeld voor de crisisopvang van Stichting Arosa in Rotterdam. Clusteranalyse laat zien dat er onderscheid kan worden gemaakt tussen een groep veerkrachtige slachtoffers van ernstig partnergeweld (72%) en een groep slachtoffers van structureel en ernstig partnergeweld met bijkomende complexe problematiek (28%). De laatste groep heeft vaker te maken met psychiatrische en psychosociale problemen, waardoor problemen in
gewelddadige relaties hardnekkig zijn en vaak een intergenerationeel karakter krijgen. Het verdient aanbeveling de psychische gesteldheid, met name traumagerelateerde klachten, van cliënten in de crisisopvang structureel in kaart te brengen, zodat gedifferentieerde zorg mogelijk wordt.
Original languageDutch
Number of pages28
Publication statusPublished - 2018
Externally publishedYes

Cite this