SMS in de peiling: Ervaringen van jongeren en volwassenen

Hanny den Ouden, Carel van Wijk*, Peter Broeder

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to conferenceAbstractScientificpeer-review

30 Downloads (Pure)

Abstract

Het taalgebruik van jongeren laat de afgelopen 100 jaar een voortdurende verschuiving zien. Via de Joop ter Heul spraak (knalfuif, puik, mieters, honneponnig), het jargon van de jaren 60 (te gek, ludiek, flippen) en een voortschrijdende amerikanisering (jeans, chart, party) zijn we beland in de wereld van de digitale media, de wereld van digitaal en netspeak. Jongerentaal was tot voor kort iets wat ontstond en leefde in het mondelinge taalverkeer. Door de nieuwe media wordt nu ook het geschreven woord erbij getrokken.

Om zicht te krijgen op hoe men doet met sms en denkt over sms
hebben wij voorjaar 2011 een survey afgenomen onder 931 jongeren en 231 volwassenen. De volwassenen waren gemiddeld 47.7 jaar (sd 9.76). De jongeren waren in gelijke mate afkomstig van vmbo/mbo (16.1 jaar) en havo/vwo (16.7 jaar); 11 procent was van allochtone herkomst. Beide seksen waren in alle subgroepen in gelijke mate vertegenwoordigd.

Het mobieltje en daarmee sms wordt gebruikt voor een vrij beperkte in-group die men ook zo al regelmatig spreekt. Dit is een verschil met contacten op het internet die vaker onbekend en zelfs anoniem zijn. Het taalgebruik in beide media kan mede daarom niet zo maar aan elkaar gelijk gesteld worden. Het taalgebruik bij sms moet bij de jongeren voor iets minder dan de helft correct gespeld zijn; zij ergeren zich er anders zelfs aan. Ongeveer 70 procent geeft aan dat hun taalgebruik bij sms verschilt van dat bij andere (schrijf)taken. Deze bevindingen in combinatie met de geringe frequentie van digitaal in sms’jes (2 à 3 gevallen per bericht is een gangbare schatting) geven weinig reden om te denken dat er sprake is van een bedreiging van de taalvaardigheid of van de goede manieren.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2011
EventVIOT-congres 2011 : Taalgebruik & Diversiteit - Leiden University, Leiden, Netherlands
Duration: 21 Dec 201123 Dec 2011

Conference

ConferenceVIOT-congres 2011
Abbreviated titleVIOT-2011
Country/TerritoryNetherlands
CityLeiden
Period21/12/1123/12/11

Keywords

  • SMS
  • Taalgebruik
  • Diversity

Cite this