Splitsing, crediteurenbescherming en faillissement

J.W.H. van Zadelhoff

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

In deze bijdrage wordt door de auteur - na een korte uitleg van de splitsingsregeling - in`gegaan op de beschermingsmaatregelen die zijn getroffen ten behoeve van contractspartijen en crediteuren van de splitsende rechtspersonen. Daarnaast wordt besproken onder welke voorwaarden splitsing binnen faillissement is toegestaan. Geconcludeerd wordt onder meer dat de uitbreiding van aansprakelijkheid van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen het gebruik van het splitsingsinstrument binnen faillissement minder aantrekkelijk maakt.
Original languageDutch
Pages (from-to)142-153
Number of pages12
JournalTijdschrift voor Insolventierecht
Volume7
Publication statusPublished - 1998

Cite this