Splitsing in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969: Een evaluatie van de Nederlandse winstbelastingregels voor splitsingen ten aanzien van lichamen

Research output: ThesisDoctoral Thesis

704 Downloads (Pure)

Abstract

Een lichaam dat onder het bereik van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 valt, kan in verschillende hoedanigheden betrokken zijn bij een splitsing. In de eerste plaats als splitsende rechtspersoon of verkrijgende rechtspersoon en in de tweede plaats als aandeelhouder, lid, schuldeiser, winstbewijs- en/of optiehouder van de splitsende rechtspersoon. Dit onderzoek bevat een uitgebreide analyse en beoordeling van de winstbelastingregels voor splitsingen waarmee dergelijke lichamen in aanraking (kunnen) komen. Het onderzoek wordt afgesloten met een overkoepelende slotbeschouwing, gevolgd door een samenvattend overzicht van de concrete aanbevelingen voor de (fiscale) wetgever.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Tilburg University
Supervisors/Advisors
  • Essers, Peter, Promotor
  • Hofman, Arthur, Co-promotor
Award date17 Dec 2021
Place of PublicationTilburg
Publisher
Print ISBNs978 90 5668 670 3
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Cite this