Studiefinanciering. Beleidsuitvoering tussen zorg, productie en dienstverlening

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  In 1920 kent de Rijksinspectie zeventig studiebeurzen toe tot een bedrag van f 40.000,- aan ¿onvermogende jongelieden van buitengewone aanleg'. Zo'n vijfenzeventig jaar later, in 1996, verdeelt de IB-Groep een bedrag van f. 3.057.300.000,- aan studiefinanciering en deelt daarbij ook nog eens f. 943.800.000,- aan OV-jaarkaarten uit. Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering hoeven de studenten in 1996 niet meer onvermogend te zijn of over buitengewone aanleg te beschikken. Mijn bijdrage aan de NOB-conferentie van 29 oktober gaat over de ontwikkeling van studiefinanciering en het gebruik van informatietechnologie voor de uitvoering van de achtereenvolgende regelingen voor studiefinanciering. Het betreft een case in het kader van mijn promotie-onderzoek naar informatietechnologie en patronen van arbeidsdeling in uitvoeringsorganisaties. Ik heb ervoor gekozen een sterk verkorte samenvatting van het betreffende hoofdstuk uit mijn proefschrift als paper in te dienen. Hoewel het daardoor een nogal eenzijdig empirisch paper is geworden, dat bovendien niet helemaal ¿af' is, biedt het voor mij de mogelijkheid wellicht enkele nieuwe associaties bij het materiaal te vernemen van collega's in het aandachtsgebied. Eerst worden de ontwikkelingen in de regelgeving rondom studiefinanciering geschetst (paragraaf twee), vervolgens de ontwikkeling van de organisatie (paragraaf drie). In paragraaf vier wordt ingegaan op het gebruik van informatietechnologie en de ontwikkeling daarvan sinds het begin van de jaren zeventig. De paper sluit af met een analyse van de (samenhangende) ontwikkelingen in regelgeving, organisatie en technologie.
  Original languageDutch
  Place of PublicationTilburg
  Publisher[n.n.]
  Number of pages23
  Publication statusPublished - 1998

  Cite this