Supporting vulnerable girls in shaping their lives: Towards a substantiated method for Girls work

C. Boomkens

Research output: ThesisDoctoral Thesis

540 Downloads (Pure)

Abstract

Meidenwerk: kwetsbare meiden ondersteunen bij het zelf vormgeven van hun leven.
Meiden in de leeftijd van 10 tot 23 jaar ontwikkelen een (volwassen) identiteit. Hoewel de meeste meiden hierbij geen ondersteuning nodig hebben van beroepskrachten, heeft een aanzienlijke en bovendien groeiende groep meiden hier wel hulp bij nodig. Deze meiden zijn kwetsbaarder dan anderen doordat zij er alleen voor staan, de achterstand of problemen te groot zijn, hun netwerk niet in staat is om de benodigde ondersteuning te bieden of omdat zij zich niet bewust zijn van hun potentiële kwetsbaarheid. Om deze meiden (extra) te ondersteunen, bieden veel jongerenwerkorganisaties in Nederland meidenwerk aan. Meidenwerk is een specifieke methodiek van het jongerenwerk en ondersteunt meiden tussen de 10 en 23 jaar in kwetsbare situaties bij hun identiteitsontwikkeling, zodat zij zelf hun leven kunnen vormgeven. Hoewel het meidenwerk een lange traditie kent en veel jongerenwerkorganisaties het aanbieden, ontbreekt een met onderzoek onderbouwde methodiek. Jongerenwerkorganisaties hebben behoefte aan een onderbouwde methodiek, die toepasbaar is voor de diversiteit aan meiden, ontwikkelingsvragen en contexten waarmee en waarbinnen zij werken.

Doel van dit proefschrift is daarom onderzoeken of en hoe het meidenwerk meiden in kwetsbare situaties ondersteunt bij het zelf vorm (kunnen) geven aan het eigen leven. Om dat te onderzoeken zijn er verschillende studies uitgevoerd. In de eerste studie is onderzocht wat de theoretische onderbouwing van het meidenwerk is. In de tweede studie is met behulp van een vragenlijst onder 393 meiden die deelnemen aan het meidenwerk gezocht naar een empirische onderbouwing van het meidenwerk. Tot slot is in de derde studie middels een creatieve onderzoeksinstrument onderzocht wat de rol is van de omgeving van meiden bij het zelf vorm (kunnen) geven aan het eigen leven. Het gehele onderzoek is gedaan in een partnership-approach met 8 jongerenwerkorganisaties door heel Nederland. Per organisatie hebben 2 ervaren meidenwerkers meegewerkt aan het onderzoek in een zogenaamde masterclass en daarnaast ook 2 meiden per organisatie in de ‘meidengroep’. Samen met hen zijn de onderzoeksvragen geformuleerd, zijn de onderzoeksmethoden ontwikkeld en hebben we de resultaten besproken en bekeken wat de resultaten betekenen. Hierdoor zorgden we ervoor dat de onderzoeksmethoden daadwerkelijk aansloten bij de doelgroep en zorgden we ervoor dat de uitkomsten passend waren voor het meidenwerk.

Het proefschrift helpt jongerenwerkers en andere betrokkenen te begrijpen of en hoe het meidenwerk bijdraagt aan dit doel. De bevindingen 1) bevestigen dat het meidenwerk bijdraagt aan de manier waarop meisjes hun eigen leven vormgeven (hoewel vooral op het stellen van intenties) en 2) zijn gebruikt om het onderliggende mechanisme van het meidenwerk te demonstreren. Dit is vertaald naar een model, waarin de methodiek van het meidenwerk zowel theoretisch als empirisch onderbouwd wordt. Jongerenwerkers kunnen hiermee de kwaliteit en professionalisering van het meidenwerk aantonen en versterken.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Van Regenmortel, Tine, Promotor
  • Schalk, Rene, Promotor
  • Metz, J.W., Co-promotor, External person
  • van Bakel, Hedwig, Member PhD commission
  • Roose, R., Member PhD commission, External person
  • Fukkink, R.G., Member PhD commission, External person
  • Metselaar, J., Member PhD commission, External person
Award date23 Oct 2020
Place of Publications.l.
Publisher
Print ISBNs978-94-028-2140-6
Publication statusPublished - 2020

Cite this