Sustainability of the Arm's Length Principle as the Basis for International Income Allocation in a Digitalising Economy: Recommendations for the Dutch and International Legal System Based on a Multi-jurisdictional Legal Comparison Taking Into Consideration the OECD/G20 BEPS Project

Philippe Heeren

Research output: Book/ReportBookScientific

Abstract

De digitalisering van de economie verandert de manier waarop ondernemingen worden georganiseerd. De verhoogde mobiliteit, de afhankelijkheid van data en netwerkeffecten, alsook het unieke karakter van nieuwe ondernemingen, leiden tot structurele wijzigingen in het handelsverkeer. De bestaande druk op de verdeling van de heffingsbevoegdheden tussen staten, welke vertrekt vanuit het arm's length beginsel, verhoogt onder impuls van de digitaliseringstrend. Het recente OESO/G20 BEPS-project tracht onder meer een antwoord te bieden op deze prangende evolutie. Net zoals het OESO/G20 BEPS-project vertrekt de scriptie vanuit de idee dat de belastingheffing plaatsvindt waar de waarde gecreëerd wordt. De auteur grijpt terug naar de basisbeginselen van het belastingrecht om dit schijnbaar evidente startpunt te rechtvaardigen. De digitaliseringstrend blijkt potentieel aanleiding te geven tot de ontwikkeling van een holistische eerder dan een ondernemingsgerichte visie op waardecreatie. In welke mate het Nederlandse rechtskader inzake het heffingsrecht aansluit bij het startpunt van waardecreatie wordt getoetst na descriptieve en rechtsvergelijkende analyse. De conceptuele houdbaarheid van het arm's length beginsel, de voorgestelde wijzigingen in de context van het OESO/G20 BEPS-project, alsook het complexe (fiscale) karakter van data komen aan bod. De auteur gaat tot slot dieper in op de geneugten en beperkingen van eventuele alternatieven voor het bestaande systeem, om te besluiten tot een reeks vaststellingen en aanbevelingen.
Original languageDutch
Place of PublicationThe Netherlands
PublisherKluwer
Number of pages126
Volume25
Edition2016
ISBN (Print)9789013139662
Publication statusPublished - 2016

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Sustainability of the Arm's Length Principle as the Basis for International Income Allocation in a Digitalising Economy: Recommendations for the Dutch and International Legal System Based on a Multi-jurisdictional Legal Comparison Taking Into Consideration the OECD/G20 BEPS Project'. Together they form a unique fingerprint.
  • NOB/LOF Award

    Heeren, Philippe (Recipient), 1 Jan 2016

    Prize

Cite this