Symboolwetgeving. Een rechtssociologische begripsbepaling

B.M.J. van Klink

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

  Abstract

  Een goede manier om een wet of een wetsvoorstel te diskwalificeren, is deze aan te duiden als 'symboolwetgeving'. In het gangbare juridische en politieke taalgebruik doelt men dan gewoonlijk op wetgeving die nauwelijks effectueerbaar lijkt te zijn. De kwalificatie 'symboolwetgeving' wordt vaak gebruikt en lijkt allerlei verschillende betekenissen te hebben. In dit artikel wordt getracht helderheid in al die mogelijke betekenissen te scheppen en wordt de vraag beantwoord hoe kwalijk symboolwetgeving eigenlijk is.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)9-21
  Number of pages13
  JournalChristen Democratische Verkenningen
  Issue number4
  Publication statusPublished - 2002

  Cite this