Taking Perspective in Communication: Exploring What it Takes to Change Perspectives

Research output: ThesisDoctoral Thesis

7 Downloads (Pure)

Abstract

Dissertation Summary

An integral part of our social life is our propensity and ability to deduce what other people know, believe, feel or desire. This perspective-taking should help us to adjust our communication accordingly. Taking another person’s perspective in communication, however, is not that easy to achieve. In fact, when we converse with others, we often do not acknowledge that they might pay attention to different things or that they might evaluate things differently than we do. As perceivers of other minds, we find it difficult to appreciate this difference in perspectives because our own perceptions bias our ability to do so. In this dissertation, we set out to investigate this curious case of the perspective taker. We examined whether perspective takers could learn to set aside their egocentric perspectives in communication when they are explicitly and repeatedly told to do so. To this end, we replicated four seminal studies in the field of perspective-taking, who each evidenced perspective takers’ egocentrism in communication. We subsequently adapted and extended these experiments to investigate whether an explicit focus on another person’s point of view would attenuate perceivers’ egocentrism. This approach allowed us to investigate the replicability of earlier results and enabled us to compare the current findings with past conclusions more effectively. The findings of our four empirical studies showed that perspective takers find it difficult to disregard their egocentric perspective in communication. Irrespective of an explicit and repeated focus on their interlocutors’ different perspectives, perceivers were still very likely to describe situations from their own point of view, to refer to information not known to their interlocutors, and to overestimate the similarity in their own and their interlocutors’ beliefs. Our final study showed that only directly experiencing another person’s perspective, through feedback, makes perspective takers less egocentric. A valuable lesson we thus draw from our findings is that we – as perceivers of other minds – should give our deductions a helping hand by acquiring actual insight – possibly through feedback or conversation - that help us to understand others in a less biased manner. Presumably, this will remain difficult and laborious for many people to achieve.


Dissertatie Samenvatting

Een cruciaal onderdeel van ons sociale leven is ons vermogen om in te schatten wat andere mensen denken, geloven en voelen. Dit inlevingsvermogen zou ons moeten helpen om beter met elkaar te kunnen communiceren. Het perspectief van anderen innemen in communicatie is echter niet zo eenvoudig. Sterker nog, wanneer we met anderen praten, houden we er vaak geen rekening mee dat zij misschien anders naar de situatie kijken dan wij. Onze persoonlijke kijk op de wereld zorgt ervoor dat we vaak geen rekening houden met dit verschil in perspectieven. In dit proefschrift onderzochten wij of mensen hun egocentrische kijk op de wereld opzijzetten wanneer ze expliciet en herhaaldelijk gefocust zijn op het perspectief van hun gesprekspartner. Om dit te bereiken, repliceerden we vier baanbrekende studies die eerder het egocentrisme van gesprekspartners hebben aangetoond. Vervolgens hebben we deze studies aangepast en uitgebreid om te onderzoeken of een expliciete focus op het standpunt van iemand anders dit egocentrisme zou verzwakken. Deze aanpak stelde ons in staat de repliceerbaarheid van eerdere resultaten te onderzoeken en de huidige bevindingen te kunnen vergelijken met deze eerdere conclusies. De bevindingen van onze vier empirische studies toonden aan dat mensen het moeilijk vinden om hun egocentrische perspectief te negeren in communicatie. Desondanks dat mensen expliciet en herhaaldelijk gefocust waren op het (afwijkende) perspectief van hun gesprekspartner, beschreven mensen situaties nog steeds vanuit hun eigen standpunt, verwezen ze naar informatie die niet bekend was bij hun gesprekspartner, en overschatten ze de overeenkomst tussen hun eigen opvattingen en die van een ander. In onze laatste studie toonden we aan dat alleen rechtstreeks de gevoelens en gedachtes te ervaren van anderen, bijvoorbeeld door feedback te krijgen, mensen minder egocentrisch maakt. Een waardevolle les die we dus uit onze bevindingen trekken, is dat wij ons inlevingsvermogen een handje moeten helpen door niet enkel in te schatten wat een ander denkt, maar ernaar te vragen. 
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Tilburg University
Supervisors/Advisors
 • Krahmer, Emiel, Promotor
 • van der Wijst, Per, Co-promotor
 • van Amelsvoort, Marije, Co-promotor
 • Goudbeek, Martijn, Member PhD commission
 • Bálint, Katalin, Member PhD commission
 • Samuel, S., Member PhD commission, External person
 • Ames, D.R., Member PhD commission, External person
 • Spooren, W.P.M.S., Member PhD commission, External person
 • Schoop, M., Member PhD commission, External person
 • Swerts, Marc, Promotor
Award date4 Nov 2020
Place of PublicationS.l.
Publisher
Print ISBNs9789463807708
Publication statusPublished - Nov 2020

Fingerprint Dive into the research topics of 'Taking Perspective in Communication: Exploring What it Takes to Change Perspectives'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this