The concept of ideals in legal theory

H.S. Taekema

Research output: ThesisDoctoral Thesis

102 Downloads (Pure)

Abstract

Het uitgangspunt van dit proefschrift is dat idealen een belangrijke, maar vaak onderbelichte rol vervullen in het recht. Het spitst zich toe op de manier waarop idealen begrepen worden en naar hun plaats in theorieën over het recht. In het proefschrift worden twee tradities onderscheiden met een verschillende opvatting over idealen. De ene traditie ziet idealen als tegengesteld aan de werkelijkheid: idealen zijn perfecte en abstracte ideeën over het goede. De andere traditie ziet idealen als aspect van de werkelijkheid waarin wij leven: idealen zijn een onderdeel van sociale praktijken. In dit onderzoek is gekeken welke van deze theorieën de meest vruchtbare benadering oplevert van idealen in de context van het recht. De belangrijkste conclusie is dat de pragmatische benadering zich het beste daarvoor leent. In deze benadering, die onder meer belichaamd wordt door Philip Selznick, een hedendaagse Amerikaanse rechtssocioloog, wordt het voorlopige karakter van idealen benadrukt en een verbinding gelegd tussen het recht met zijn eigen centrale idealen en bredere sociale idealen. Zo is het ideaal van rechtvaardigheid, in de zin van het gelijk en billijk behandelen van gelijke gevallen, een leidinggevend ideaal voor de wetgever. Deze heeft echter bij het formuleren van rechtsregels ook te maken met centrale waarden die uit andere praktijken voortkomen. Het gaat er dan om een balans te vinden tussen de idealen van het recht en de idealen van zo'n praktijk. Het recht vindt vaak een oplossing door te verwijzen naar de waarden uit de praktijk.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Tilburg University
Supervisors/Advisors
  • van Seters, Paul, Promotor
  • van der Burg, W., Co-promotor
Award date20 Dec 2000
Place of PublicationTilburg
Publisher
Publication statusPublished - 2000

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The concept of ideals in legal theory'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this