Majesteitelijk en magistratelijk: De Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt

Translated title of the contribution: The Dutch mayoral office: Monarchical and magisterial

N. Karsten, L. Schaap, F. Hendriks, S. van Zuydam, G. Leenknegt

Research output: Book/ReportReportProfessional

329 Downloads (Pure)

Abstract

Het Nederlandse burgemeestersambt is de laatste decennia wezenlijk veranderd. Ontwikkelingen in de maatschappelijke, bestuurlijke en institutionele context waarin burgemeesters functioneren en in het ambt zelf, hebben niet alleen geleid tot een ander aanzien van het burgemeestersambt, maar ook tot nieuwe verwachtingen omtrent het ambt. In het licht van die veranderingen bestond behoefte aan kennisontwikkeling over de stand van het Nederlandse burgemeestersambt anno 2013. De Tilburgse School voor Politiek en Bestuur verzamelde daartoe in opdacht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie breed empirisch materiaal over Nederlandse burgemeesters en hun ambt. Hoofdvraag van het onderzoek luidde als volgt: hoe is het burgemeestersambt anno 2013 eruit komen te zien? Dit onderzoek geeft uitdrukkelijk geen advies over een gewenste toekomst van het ambt, maar biedt wel materiaal dat daarvoor als input kan dienen. Het onderzoek bestond uit vier delen: een literatuurverkenning en analyse van bestaand materiaal, een kwantitatief deel dataverzameling (enquête en agenda-analyse), een kwalitatief deel dataverzameling (interviews, focusgroepen en participerende observatie) en een analysedeel (inhoudsanalyse en profiling).
Translated title of the contributionThe Dutch mayoral office: Monarchical and magisterial
Original languageDutch
PublisherTilburg University
Commissioning bodyMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Number of pages170
Publication statusPublished - 20 Mar 2014

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Dutch mayoral office: Monarchical and magisterial'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this