The EU VAT treatment of vouchers in the context of promotional activities

Jeroen Bijl

Research output: ThesisDoctoral Thesis

1703 Downloads (Pure)

Abstract

1) Onderzoeksvraag

Wat is de juiste btw-behandeling van transacties met vouchers in het kader van promotionele activiteiten?

2) Reden voor / belang van het onderzoek

Promotionele activiteiten bevinden zich op het snijvlak van heffing en aftrek van btw. Ondernemers verrichten promotionele activiteiten om hun, veelal belaste, omzet te vergroten. Er zou daarom geen btw moeten drukken op de kosten voor dergelijke (promotionele) activiteiten. Deze btw zou dan ook aftrekbaar moeten zijn. Aan de andere kant leiden promotionele activiteiten veelal tot privéconsumptie bij de doelgroep. Privéconsumptie moet worden belast. In dit onderzoek wordt gezocht naar de juiste btw-behandeling van dergelijke activiteiten. Daarnaast worden vouchers vaak gebruikt in het kader van promotionele activiteiten. Sinds 1 januari 2019 bestaan specifieke regels voor de btw-behandeling van transacties met vouchers. Deze nieuwe regels lijken echter niet tot een optimaal heffingsresultaat te leiden. Dit onderzoek is daarom mede gericht op de vraag hoe dergelijke transacties zouden moeten worden behandeld vanuit een btw-optiek. Gekozen is voor een EU-invalshoek omdat de btw-regels door de EU worden voorgeschreven, waarbij individuele lidstaten slechts op specifieke punten autonoom (mogen) zijn.

3) Onderzoeksmethode

Het onderzoek is uitgevoerd als kwalitatief literatuuronderzoek, waarbij bestaande bronnen (wet- en regelgeving en jurisprudentie) worden getoetst aan het doel van de Europese btw (het belasten van uitgaven voor lokale consumptie) en de ‘economische realiteit’ van de relevante transacties.

4) Belangrijkste conclusie(s)

De belangrijkste conclusie is dat de nieuwe btw-regels voor vouchertransacties niet alle bestaande problemen oplossen, en daarnaast nieuwe problemen creëren en vragen oproepen. Ik ben van mening dat de nieuwe regels in feite niet nodig waren en dat de bestaande problemen eenvoudiger en anders opgelost hadden kunnen worden. Daarnaast heb ik geconcludeerd dat de huidige btw-behandeling van bepaalde promotionele activiteiten, zoals kortingsacties en ruiltransacties, anders en beter kan.

5) Belangrijkste aanbeveling(en)

Mijn belangrijkste aanbevelingen zijn in feite het terugnemen van de regels voor de btw-behandeling van vouchers zoals die op 1 januari 2019 van kracht zijn geworden, omdat de bestaande problemen efficiënter met een aantal verduidelijkingen van de interpretatie en toepassing van bestaande regels kunnen worden opgelost. Daarnaast geef ik alternatieve btw-behandelingen voor specifieke kortingsacties en voor ruiltransacties.
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Tilburg University
Supervisors/Advisors
  • van Kesteren, Herman, Promotor
  • van Norden, Gert-Jan, Promotor
Award date14 Jun 2019
Publication statusPublished - 14 Jun 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The EU VAT treatment of vouchers in the context of promotional activities'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this