De invloed van werkomstandigheden in Nederlandse distributiecentra op inzetbaarheidsovertuigingen van Hongaarse free movers

Translated title of the contribution: The influence of working conditions in Dutch warehouses on the employability beliefs of Hungarian free movers

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

131 Downloads (Pure)

Abstract

Bij hun transitie naar de arbeidsmarkt van West-Europese EU-lidstaten komen Midden- en Oost-Europese free movers vaak terecht in laagbetaalde banen met precaire werkomstandigheden. Centraal in dit onderzoek staat de vraag hoe Hongaarse free movers hun inzetbaarheid beleven in de context van hun levensloop, hun opleiding, hun ervaringen in Nederland en de werkomstandigheden in Nederlandse distributiecentra. Uit analyse van 18 fenomenologische interviews blijkt dat Hongaarse free movers vaak te maken hebben met precaire werkomstandigheden in distributiecentra, die leiden tot de onmogelijkheid om Nederlands te leren, uitputting van energiereserves en een onzekere financiële situatie. Vaak valt dit samen met een levensloop die wordt gekenmerkt door verlieservaringen, waardoor ook werknemers met een voltooide vervolgopleiding en relevante werkervaring de overtuiging missen dat zij een baan zullen vinden die zij werkelijk ambiëren. Deze bevinding is in overeenstemming met de conservation of resources theory, die stelt dat het verlies van hulpbronnen leidt tot stress en onzekerheid, wat proactief gedrag dat nodig is voor het verbeteren van een positie op de arbeidsmarkt hindert.
Translated title of the contributionThe influence of working conditions in Dutch warehouses on the employability beliefs of Hungarian free movers
Original languageDutch
Pages (from-to)177-194
JournalTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume36
Issue number2
Publication statusPublished - 2020

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The influence of working conditions in Dutch warehouses on the employability beliefs of Hungarian free movers'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this