De juridische bescherming van boerenlandvogels

Translated title of the contribution: The legal protection of farmland birds

Harm Dotinga, Kees Bastmeijer, Arie Trouwborst, Arnold van Kreveld

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

79 Downloads (Pure)

Abstract

Alles wijst er op dat Nederland zijn internationale en Europese verplichtingen niet nakomt om boerenlandvogels in een gunstige staat van instandhouding te brengen en houden. De populaties krimpen, de broedgebieden gaan achteruit in oppervlakte en kwaliteit, en het verspreidingsgebied wordt kleiner. Deze bijdrage identificeert de belangrijkste redenen waarom het natuurbeschermingsrecht het tij voor de boerenlandvogels nog niet heeft weten te keren en wat er moet gebeuren om de gunstige staat van instandhouding van deze soorten wel te realiseren. Dit vereist volgens de auteurs veranderingen op ten minste drie punten: 1) verbeteringen in de uitvoering en handhaving van het natuurbeschermingsrecht (gebieden- en soortenbescherming) ten aanzien van boerenlandvogels; 2) aanpassingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het Nederlandse stelsel van agrarisch natuurbeheer; en 3) het treffen van meer en betere actieve beschermingsmaatregelen voor boerenlandvogels door de verantwoordelijke overheden.
Translated title of the contributionThe legal protection of farmland birds
Original languageDutch
Title of host publicationMilieu en landbouw
EditorsJonathan Verschuuren
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom juridisch
Chapter5
Pages85-118
Number of pages34
ISBN (Electronic)9789460944543
ISBN (Print)9789462907218
Publication statusPublished - 2019

Publication series

NameVereniging voor Milieurecht Publicaties
PublisherBoom Juridisch

Keywords

 • Vogelrichtlijn
 • Verdrag van Bern
 • Verdrag van Bonn
 • Wet natuurbescherming
 • Omgevingswet
 • gebiedenbescherming
 • soortenbescherming
 • weidevogels
 • boerenlandvogels
 • vogelbescherming
 • nestbescherming
 • grutto
 • soortbeschermingsplan
 • gunstige staat van instandhouding

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The legal protection of farmland birds'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this