The Many Faces of Ravana: Ravanisation: The Revitalisation of Ravana among Sinhalese Buddhists in Post-War Sri Lanka

Research output: ThesisDoctoral Thesis

1833 Downloads (Pure)

Abstract

Publiekssamenvatting van de thesis: Ravanisation: The Revitalisation of Ravana among Sinhalese Buddhists in Post-War Sri Lanka

Deborah de Koning

Ravanisatie: de revitalisering van Ravana onder Sinhalese boeddhisten in naoorlogs (vanaf 2009) Sri Lanka
Sri Lanka wordt vaak als een sprookjesachtige vakantiebestemming afgeschilderd met een samenleving waarin boeddhistische idealen zoals die van vreedzaamheid dominant zouden zijn. Het etnografische onderzoek naar het belang van de mythologische figuur Ravana voor Sinhalese boeddhisten dat ik heb uitgevoerd in Sri Lanka, laat zien dat er ook hele andere dynamieken spelen tussen de etnische groeperingen in Sri Lanka en dat die ook het boeddhisme niet onaangetast laten. In Sri Lanka, een eiland waar verschillende etnische groeperingen leven, vond van 1983-2009 een burgeroorlog plaats. Daarbij was de etnische meerderheidsgroep van Sinhalesen (die veelal boeddhistisch zijn) lange tijd in conflict met de Tamilminderheid. Het grootse deel van de Tamilminderheid in Sri Lanka is hindoe.
Ravana is vanuit het hindoeïsme bekend als de koning van Lanka. De dominante voorstelling van Ravana in het hindoeïsme is dat hij een slechte koning of een demon was. In Sri Lanka is in de naoorlogse periode onder een deel van de Sinhalese boeddhisten een interesse in deze mythologische figuur Ravana ontstaan. Zij hebben nieuwe, veelal positieve voorstellingen ontwikkeld over wie Ravana voor hen is. In dit proefschrift worden verschillende van die voorstellingen besproken en worden ze specifiek verbonden aan het Sinhalese gedachtengoed. Op twee plaatsen, een boeddhistische tempel in de hoofdstad Colombo en een rurale gemeenschap gelokaliseerd op en nabij de berg Lakegala, zijn deze representaties van Ravana voor dit onderzoek in detail bestudeerd.
Bij de boeddhistische tempel in Colombo is in 2013 een tempel voor Ravana gebouwd. Daar vinden wekelijks en jaarlijks rituelen voor Ravana plaats. Ravana wordt gepresenteerd als een (aspirant) godheid, een geneesheer, (één van de belangrijkste) koning(en) van Sri Lanka en de toekomstige Boeddha. In de jaarlijkse Ravana processie die bij deze tempel wordt gehouden, staan de superioriteit van koning Ravana, de Hela (de voorouders van de Sinhalesen) en het oude Lanka (gelijkgesteld aan Sri Lanka) centraal. Tijdens een ander jaarlijks ritueel (en ook op zondagavond) worden de granieten Ravana beelden in de tempel gewassen met onder meer inheemse medicinale substanties. Van die substanties gaat volgens de deelnemers aan het ritueel geneeskracht uit.
Rondom de berg Lakegala is door bewoners geprobeerd om Ravana te verbinden aan lokale orale tradities en gebruiken. Sommige mensen stellen daar dat Ravana de lokale god Bandara deviyo is. Er worden gedichten gedeeld die verhalen dat Ravana in het verleden op de berg Lakegala verbleef en dat zijn tegenstander Rama een wapen afvuurde naar Ravana waardoor een stuk van de pyramide-vormige berg zou zijn afgebroken. Rondom Lakegala wordt het lokale principe gevolgd dat belangrijke ‘historische’ figuren na hun dood goden kunnen worden die de lokale bewoners nu vereren. Door te stellen dat Ravana de lokale god Bandara deviyo is, wordt beweerd dat hij een ‘historische’ connectie met Lakegala heeft en dat er een lange traditie in Sri Lanka bestaat van Ravana verering. Sommigen gaan zelf zo ver om te stellen dat de lokale bewoners de nakomelingen van de inheemse Hela beschaving zijn.
In deze studie wordt beargumenteerd dat de Ravana zoals hij in naoorlogs Sri Lanka wordt voorgesteld, voorziet in een behoefte onder de Sinhalees boeddhistische meerderheid naar een superieure en inheemse beschaving van de Sinhalesen in Sri Lanka. Op basis van deze representaties kunnen zij zich het land in het heden toe-eigenen. Deze trend toont aan dat er na de burgeroorlog een intensivering van etnonationalisme onder de Sinhalese meerderheidsgroepering in Sri Lanka plaatsvindt en dat de militaire beëindiging van de burgeroorlog nieuwe impulsen heeft gegeven aan etnonationalisme onder de meerderheidsgroep. Deze studie focust naast een grondige analyse van hoe de interesse in Ravana hernieuwd etnonationalisme onder Sinhalesen blootlegt op het intrinsieke belang van materialiteit, ritualiteit en plaatsen voor (de bestudering van nieuwe ontwikkelingen onder) mensen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Tilburg University
Supervisors/Advisors
  • Beck, Herman, Promotor
  • Nugteren, Tineke, Co-promotor
  • Van Der Velde, P.J.C.L., Member PhD commission, External person
  • Lierop, Helma, Member PhD commission
  • Arfman, William, Member PhD commission
  • van Beek, Wouter, Member PhD commission
Thesis sponsors
Award date15 Dec 2021
Place of PublicationS.l.
Publisher
Publication statusPublished - 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Many Faces of Ravana: Ravanisation: The Revitalisation of Ravana among Sinhalese Buddhists in Post-War Sri Lanka'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this