Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid: Nu ook werk- maatschappijen afzonderlijk

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  31 Downloads (Pure)

  Abstract

  Grondslag voor de subsidieverlening op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van de werkgelegenheid (Tijdelijke noodmaatregel)
  is de in de artikelen 1 lid 1, 4, 5 lid 1 en 6 lid 1 genoemde omzetdaling. Artikel 1 lid 2 omschrijft de omzet als de netto-omzet waarvan in artikel 2:377 lid 6 Burgerlijk Wetboek (BW) sprake is. Dit artikel gaat over wat afzonderlijk in de winst- of verliesrekening moet worden opgenomen en in lid 6 is aangege-
  ven dat onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Artikel 6 lid 1 bepaalt dat de omzetdaling wordt berekend door het verschil in referentie-omzet en de omzet in de door het werkgever gekozen meet tijdvak in 2020 af te zetten tegen de referentieomzet, uitgedrukt in hele procenten en naar boven afgerond. Lid 2 van artikel 6 bepaalt vervolgens dat de omzet over het kalenderjaar 2019 wordt gedeeld door vier als de werkgever de bedrijfsuitoefening uiterlijk op 1 januari 2019 is aangevangen. Mocht dit niet van toepassing zijn, dan geldt de omzet die is gerealiseerd in het tijdvak vanaf de eerste dag van de kalendermaand na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening tot en met 29 februari 2020. Die omzet moet dan
  weer worden gedeeld door het aantal manden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen. Die uitkomst moet dan weer worden vermenigvuldigd met drie.
  Original languageDutch
  Article number2020-0065
  Pages (from-to)5-7
  Number of pages3
  JournalOver de Grens
  Volume2020
  Issue number5
  Publication statusPublished - 2020

  Keywords

  • Corona Virus

  Cite this