Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid; nu ook werk- maatschappijen afzonderlijk

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Grondslag voor de subsidieverlening op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging
voor behoud van de werkgelegenheid3

(Tijdelijke noodmaatregel)4

is de in de artikelen5
1 lid 1,
4, 5 lid 1 en 6 lid 1 genoemde omzetdaling. Artikel 1 lid 2 omschrijft de omzet als de netto-omzet
waarvan in artikel 2:377 lid 6 Burgerlijk Wetboek (BW) sprake is. Dit artikel gaat over wat

afzonderlijk in de winst- of verliesrekening moet worden opgenomen en in lid 6 is aangege-
ven dat onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en

diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke en
van over de omzet geheven belastingen. Artikel 6 lid 1 bepaalt dat de omzetdaling wordt
berekend door het verschil in referentie-omzet en de omzet in de door het werkgever
gekozen meet tijdvak in 2020 af te zetten tegen de referentieomzet, uitgedrukt in hele
procenten en naar boven afgerond. Lid 2 van artikel 6 bepaalt vervolgens dat de omzet over
het kalenderjaar 2019 wordt gedeeld door vier als de werkgever de bedrijfsuitoefening
uiterlijk op 1 januari 2019 is aangevangen. Mocht dit niet van toepassing zijn, dan geldt de
omzet die is gerealiseerd in het tijdvak vanaf de eerste dag van de kalendermaand na de dag
van aanvang van de bedrijfsuitoefening6

tot en met 29 februari 2020. Die omzet moet dan
weer worden gedeeld door het aantal manden waarvan de omzet in aanmerking wordt
genomen. Die uitkomst moet dan weer worden vermenigvuldigd met drie.
Original languageDutch
Article number2020-0065
Pages (from-to)5-7
Number of pages2
JournalOver de Grens
Volume2020
Issue number5
Publication statusPublished - 2020

Keywords

  • Corona Virus

Cite this