Toetsing aan het rechtszekerheidsbeginsel

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Het toetsingverbod wordt terecht deels opgeheven. Ten onrechte blijft dat echter bestaan voor een algemeen ongeschreven rechtsbeginsel als het rechtszekerheidsbeginsel. Algemene rechtsbeginselen vormen namelijk fundamentele normen voor de rechtsvorming door de wetgever. Nu zou het rechtszekerheidsbeginsel, en met name het verbod van terugwerkende kracht, natuurlijk in de Grondwet kunnen worden opgenomen. Dat is zinvol, maar mijns inziens is dat tegelijk ook `slechts' een bevestiging van het reeds bestaande belang van rechtszekerheidsbeginsel: immers, `het beginsel zélf spreekt'. Ook zonder deze positivering staat het belang van dit ongeschreven rechtsbeginsel buiten kijf. De methode van toetsing - met name van terugwerkende kracht - kan parallel lopen aan de gehanteerde methode bij het gelijkheidsbeginsel: een inbreuk op de rechtszekerheid vereist een objectieve en redelijke rechtvaardiging (legitieme doelstelling plus redelijke proportionaliteit). Daarbij beschikt de wetgever over een ruime margin of appreciation. De rechter dient zich dus terughoudend op te stellen - hetgeen overigens de praktijk is bij het gelijkheidsbeginsel.
Original languageDutch
Pages (from-to)5-9
Number of pages5
JournalTijdschrift voor Formeel Belastingrecht
Volume4
Issue number10
Publication statusPublished - 2002

Cite this