Toetsing van arbitrale bedingen in de bouw

M.B.M. Loos

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Het in de bouwwereld veelvuldig voorkomende arbitrale beding is in zijn huidige vorm - waarbij aan de opdrachtgever niet de mogelijkheid wordt geboden om beslechting van het geschil op te dragen aan de burgerlijke rechter -, onhoudbaar, in ieder geval als het tegenover consumenten wordt gehanteerd. Aangetoond wordt dat arbitrage en bindend advies op hoofdpunten nauwelijks van elkaar verschillen, terwijl de keuzevrijheid bij bindend advies wel voorop staat. De praktijk van de bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken aangesloten geschillencommissies laat zien dat die vrije keuze geenszins in de weg staat aan de toename van het belang van het bindend advies. Als de veronderstelde voordelen van arbitrage ten opzichte van overheidsrechtspraak werkelijk bestaan, zal zij ook bij een vrije keuze succesvol blijken.
Original languageDutch
Pages (from-to)483-488
Number of pages7
JournalBouwrecht
Volume6
Publication statusPublished - 2000

Cite this