Toezien op zorgkwaliteit door de ogen van patiënten: Andere werkwijze van inspectie nodig

R. Friele, R.J.R. Bouwman, M. Bomhoff, P. Robben

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

103 Downloads (Pure)

Abstract

De inspectie gezondheidszorg en Jeugd (ig J) wil het per- spectief van patiënten meer betrekken bij haar toezicht. Burgermeldingen geven de inspectie inzicht in dit patiën- tenperspectief. Patiënten die klachten melden willen dat het probleem dat zij melden zich niet herhaalt, maar het overgrote deel van die meldingen wordt niet nader onder- zocht door de inspectie. Daarnaast worden meldingen met een klinisch aspect veel vaker onderzocht dan organisatori- sche of communicatieve problemen. Bij meldingen van pati- enten gaat het niet noodzakelijkerwijs om het afwijken van de professionele richtlijnen met schade als gevolg. Als de inspectie kwaliteit van zorg door het perspectief van de patiënt wil bekijken, kan zij het beeld dat de patiënt hun aanreikt serieuzer nemen. Het patiëntenperspectief sugge- reert dat het voor de inspectie van belang is meer aandacht te besteden aan organisatorische factoren, relationele aspecten en andere aspecten van de gezondheidszorg, naast de medisch professionele normen.
Original languageDutch
JournalNederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume162
Publication statusPublished - 2018

Cite this