Towards a European Building Contract Law: Defects Liability: A Comparative Legal Analysis of English, German, French, Dutch and Belgian Law

C.E.C. Jansen

Research output: ThesisDoctoral Thesis

304 Downloads (Pure)

Abstract

Het bouwrecht van de Lid-Staten van de Europese Unie wordt steeds meer beïnvloed door Europese richtlijnen. In het algemeen deel van dit boek wordt onderzocht, in hoeverre er inmiddels kan worden gesproken van een `Europees bouwrecht'. Daarbij wordt dieper ingegaan op de nog altijd sluimerende plannen van de Europese Commissie om het aansprakelijkheidsrecht in de bouw te harmoniseren. Deze plannen vormen het vertrekpunt voor het bijzonder deel van dit boek, waarin een rechtsvergelijkende analyse wordt gemaakt van het bouwcontractenrecht van Engeland, Duitsland, Frank rijk, Nederland en België. Aan de hand van een vergelijking van wetgeving, rechtspraak en nationale standaard voorwaarden worden allereerst de verplichtingen van partijen met betrekking tot de kwaliteit van het bouw werk in kaart gebracht. Vervolgens wordt een aantal case studies onderzocht die universeel herkenbaar zijn: ondeugdelijke materiaalkeuze door de aannemer; uitvoeringsfout door de aannemer; uitvoeringsfouten versus toezichtsfouten door of namens de opdrachtgever; ondeugdelijk door de opdrachtgever voorgeschreven materialen; door de opdrachtgever voorgeschreven leveranciers; ontwerpfouten aan de zijde van de op drachtgever, al dan niet in combinatie met het verzuim van een waarschuwingsplicht door de aannemer. Voor elke case study wordt vastgesteld of er een gemeenschappelijk Europees beginsel bestaat dat ten grondslag ligt aan de toerekening van aansprakelijkheid voor gebreken in bouwwerken.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • van den Berg, Matton, Promotor
Award date29 May 1998
Place of PublicationDeventer
Publisher
Publication statusPublished - 1998

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Towards a European Building Contract Law: Defects Liability: A Comparative Legal Analysis of English, German, French, Dutch and Belgian Law'. Together they form a unique fingerprint.
  • Europese normen voor aansprakelijkheidsrecht

    Barendrecht, M., Linssen, J. G. A., Storm, H. M. & van den Akker, E. J. A. M.

    1/01/9531/12/99

    Project: Research project

Cite this