Towards early recognition of hypogammaglobulinaemia: New insights into clinical presentation patterns and screening tools

L.M.A. Janssen*

*Corresponding author for this work

Research output: ThesisDoctoral Thesis

299 Downloads (Pure)

Abstract

Publiekssamenvatting

Herhaaldelijke infecties van de luchtwegen komen veel voor; een onderliggende afweerstoornis is zeldzaam. Dat maakt het lastig om patiënten bij wie een afweerstoornis een rol zou kunnen spelen te onderscheiden van patiënten waarbij dit niet het geval is. Als de infecties heel vaak optreden of afwijkend verlopen, moet aan een onderliggende afweerstoornis worden gedacht. Van alle afweerstoornissen komt een tekort aan antistoffen - ook wel immuunglobulinen genoemd - het meest voor (primaire antistof deficiëntie, PAD), maar dit is nog steeds erg zeldzaam. De bekendste PAD is ‘common variable immunodeficiency’ (CVID). Deze diagnose wordt gesteld als er meerdere klassen van antistoffen verlaagd zijn, meestal immuunglobuline A (IgA) en immuunglobuline G (IgG) of soms verlaagd immuunglobuline M (IgM) en de patiënt na vaccinatie niet in staat is tot het aanmaken van antistoffen. Echter, veel meer patiënten met PAD voldoen niet precies aan deze criteria. Wij verwijzen naar deze vorm van PAD als ‘unclassified antibody deficiency’ (unPAD), een afweerstoornis die wordt beschouwd als milder. De kennis over deze groep afweerstoornissen is gering.

De meeste artsen die niet gespecialiseerd zijn in afweerstoornissen, denken niet aan een onderliggende afweerstoornis bij patiënten met herhaaldelijke ‘normale’ infecties en/of chronische vermoeidheid. De diagnose wordt bij deze patiënten daarom vaak pas laat gesteld, met als gevolg dat er vaak al onherstelbare schade is ontstaan, zoals verwijde en ontstoken luchtwegen. Daarom is het belangrijk om PADs tijdig te herkennen. Hoofddoelen van deze thesis zijn: 1) PADs eerder herkennen, en 2) meer inzicht krijgen in de klachten waarmee PAD-patiënten bij de arts komen voordat de diagnose wordt gesteld.

Dit proefschrift heeft aangetoond dat patiënten met ‘mildere’ PADs, vaak genegeerd worden in de literatuur en vaak niet volledig geanalyseerd of nauwkeurig beschreven worden. Het is echter belangrijk om ook deze patiëntgroep op tijd te herkennen en behandelen, omdat bij unPAD vaak ook andere ziekten voorkomen; 44% van de patiënten in ons algemeen ziekenhuis cohort had al schade aan de luchtwegen bij diagnose en hun kwaliteit van leven was verminderd op alle domeinen. In onze meta-analyse tonen we aan dat met de huidige waarschuwingssignalen, 25% van alle CVID-patiënten gemist worden. Naast deze medische aspecten kunnen ook niet-medische aspecten helpen om patiënten met PAD te onderscheiden van de patiënten met chronisch vermoeidheid syndroom of onschuldige infecties. Dit proefschrift heeft namelijk aangetoond dat patiënten met PAD hun klachten neigen te negeren en zoveel mogelijk doorgaan met hun normale leven. Dit verschilt van bijvoorbeeld patiënten met chronisch vermoeidheid syndroom, die vaker gebruik maken van passieve coping strategieën. Tenslotte toont ons proefschrift de bruikbaarheid van een screeningstest (23-valente Pneumokokken IgG test) aan om PAD eerder op te sporen.

Onderzoek van een groter unPAD cohort is belangrijk om onze resultaten te bevestigen en klinische presentatie patronen beter in kaart te brengen. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van een reeds bestaande Europese patiëntenregistratie die opgezet is door de European Society for Immunodeficiencies (ESID online Database). Een groot cohort maakt daarnaast ook onderscheid van potentiele subgroepen mogelijk, waardoor bepaald kan worden welke patiëntencategorieën risico hebben op ernstigere complicaties en dus meer strikte follow-up en/of andere behandelingen nodig hebben. Om deze reden is de Europese multi-centrum ‘unPAD study’ ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ESID online Database en waarvan de dataverzameling nog steeds loopt.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • de Vries, Esther, Promotor
  • van der Flier, M., Co-promotor, External person
  • de Bont, Antoinette, Member PhD commission
  • Bossuyt, X., Member PhD commission, External person
  • Driessen, G.J.A., Member PhD commission, External person
  • Dalm, V.A.S.H., Member PhD commission, External person
  • Obihara, C., Member PhD commission, External person
Award date13 Jun 2022
Place of Publications.l.
Publisher
Print ISBNs978-94-6421-719-3
Publication statusPublished - 13 Jun 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Towards early recognition of hypogammaglobulinaemia: New insights into clinical presentation patterns and screening tools'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this