Turkish in the European Union: Macro and micro perspectives

H.E. Boeschoten, Peter Broeder*

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to conferencePaperScientificpeer-review

  13 Downloads (Pure)

  Abstract

  The increasing importance of Turkish as a European language can be viewed from macro or micro perspectives. Citizens of Turkish origin although they form a relatively large group of European countries that found themselves within the borders of the country is not a specific region, they feel connected with Turkey. As the Turkish community, they define their identity locally, independent of the nation to which they are subject today. The elements of the Turkish they speak are also translated in the local context, while “Istanbul Turkish” continues to be a reference. In this article, we will take a short look at these issues.

  Bir Avrupa dili olarak Türkçe’nin artan önemine makro ya da mikro perspektiflerden bakılabilir. Türk kökenli vatandaşlar bulundukları Avrupa ülkesinde görece geniş bir grup oluşturdukları halde, kendilerini ülke sınırları içinde belirli bir bölgeyle değil, Türkiye ile bağlantılı düşünüyorlar. Türk topluluğu olarak kimliklerini, bugün tâbi oldukları ulustan bağımsız, yerel olarak tanımlıyorlar. Konuştukları Türkçe’nin unsurları da yerel bağlamda çevriliyor, öte yandan “İstanbul Türkçesi” yine de bir referans olmaya devam ediyor. Bu makalede, bu meselelere kısa bir göz atacağız.
  Original languageEnglish
  Pages59-66
  Number of pages7
  Publication statusPublished - Oct 2001
  EventTeaching Turkish as a second or foreign language - Hacettepe University, Ankara, Turkey
  Duration: 24 Oct 200128 Oct 2001

  Conference

  ConferenceTeaching Turkish as a second or foreign language
  Country/TerritoryTurkey
  CityAnkara
  Period24/10/0128/10/01

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Turkish in the European Union: Macro and micro perspectives'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this