Uitbraak COVID-19 in de verpleeghuiszorg: Wat kunnen we leren uit de literatuur van andere rampen of crisissituaties?

L. C. van Boekel*, H. J. Stoop, K. J. Luijkx

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

5 Citations (Scopus)

Abstract

De ouderenzorg is hard getroffen door COVID-19 infecties. Het doel van deze rapid review is om te begrijpen wat we kunnen leren van andere crisissen of rampen wereldwijd, om de zorg voor ouderen in verpleeghuizen tijdens de uitbraak van COVID19 zo optimaal mogelijk te houden. We doorzochten vijf verschillende databases en includeerden 23 artikelen. Zorgorganisaties hebben nu, midden in de coronacrisis, baat bij een zo goed mogelijke voorbereiding op wat komen gaat.
Denk aan het op orde hebben van protocollen, duidelijke taakverdeling en afstemming binnen de organisatie. Zorgorganisaties kunnen profiteren van een goede samenwerking met andere zorgorganisaties, huisartsen, naasten en lokale
autoriteiten. Het is aan te bevelen dat zorgorganisaties oog hebben voor de belastbaarheid en inzetbaarheid van het personeel en dat zij hen waar nodig ondersteunen of ontlasten. Zorgmedewerkers kunnen nu inzetten op het zo snel mogelijk vinden van een nieuwe dagelijkse routine in de zorg voor ouderen. We vonden praktische tips hoe zij kunnen communiceren met mensen met dementie. Gedrag van mensen met dementie kan veranderen tijdens een crisis. We vonden
handvatten waar zorgmedewerkers op kunnen letten en hoe zij om kunnen gaan met gedragsverandering. Straks, als de
maatregelen naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak worden beëindigd of versoepeld, is de nazorg voor personeel, bewoners en mantelzorgers essentieel om tijdig psychosociale problemen te signaleren.
De afweging tussen acute veiligheid en bescherming, bijvoorbeeld door enerzijds het afsluiten van verpleeghuizen en isoleren van bewoners en anderzijds de psychosociale gevolgen voor personeel en ouderen, speelt ook bij andere rampen. In de huidige situatie wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om goede (palliatieve) zorg te bieden aan ouderen met COVID-19 en kwaliteit van leven te behouden. We zagen in de artikelen dat het perspectief van de oudere, de mantelzorger en de zorgmedewerker vaak ontbreekt. Het is daarom aan te bevelen dat vervolgonderzoek zich richt op de ervaringen van ouderen, mantelzorgers en zorgmedewerkers over de huidige zorg om het handelen vooraf, tijdens en na afloop van de coronacrisis in kaart te brengen, en daarmee mensgerichte zorg te verbeteren, ook in tijden van een crisis.
Original languageDutch
Pages (from-to)1-20
JournalTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume51
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Keywords

  • COVID-19
  • Dementia
  • Nursing home
  • Older adults
  • Rapid review

Cite this