Werkloosheidspreventie in Nederland

Translated title of the contribution: Unemployment prevention in the Netherlands

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

422 Downloads (Pure)

Abstract

Niet alleen de recente crisis, maar ook de toenemende internationale concurrentie en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat veel functies wijzigen of zelfs verdwijnen.
Het belang van Van-Werk-Naar-Werk komt in het beleid steeds weer naar voren,
maar hoe het er in de praktijk voor staat, is nog onduidelijk. In dit artikel staat de vraag centraal hoe het Van-Werk-Naar-Werk-beleid en de -activiteiten zich in deafgelopen jaren in Nederland hebben ontwikkeld. Ook wordt stilgestaan bij mogelijke verklaringen voor het wel of niet toepassen van Van-Werk-Naar-Werk-activiteitendoor werkgevers. Op basis van verschillende databronnen (literatuurstudie, analyse van OSA/SCP-paneldata en achtergrondgesprekken met relevante stakeholders) kan worden vastgesteld dat er (nog) geen structurele en systematische aanpak is van VanWerk-Naar-Werk in Nederland. Er zijn weliswaar door de overheid en sociale partners initiatieven ontplooid om VWNW-transities te faciliteren en daardoor de intra- en intersectorale arbeidsmobiliteit te bevorderen, maar of deze tot het gewenste resultaat hebben geleid en of de kwaliteit van herplaatsingen (een goede baan ‘match’) aan de
maat is, is vooralsnog onbekend. Onderzoek daarnaar is schaars. Dit artikel breekt daarom een lans voor meer onderzoek naar het werkloosheidspreventiebeleid en het effect op de arbeidsmobiliteit.
Translated title of the contributionUnemployment prevention in the Netherlands
Original languageDutch
Pages (from-to)284-302
Number of pages18
JournalTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume32
Issue number3
Publication statusPublished - 19 Oct 2016

Keywords

  • labor mobility
  • unemployment prevention
  • from work to work transitions
  • unemployment
  • reorganization
  • downsizing
  • job security
  • inclusive HRM

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Unemployment prevention in the Netherlands'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this