United by diversity: Identifying characteristics, profiles and support needs of people with mild intellectual disability or borderline intellectual functioning

Peter Nouwens

Research output: ThesisDoctoral Thesis

739 Downloads (Pure)

Abstract

Probleemstelling:
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid (ZB) doen in Nederland in toenemende mate een beroep op langdurige, professionele zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is weinig inzicht in de mogelijke oorzaken van deze substantiële groei en er is weinig bekend over de relevante achtergrondkenmerken van de mensen die een appel doen op deze zorg.
Belang van het onderzoek:
Beter inzicht in deze doelgroep is belangrijk teneinde de ondersteuning en behandeling beter af te kunnen stemmen op de persoonlijke wensen en behoeften van mensen met een LVB of ZB. Zonder passende en tijdige zorg lopen mensen met een LVB of ZB een groot risico om bijkomende problemen te ontwikkelen, op onderbenutting van hun mogelijkheden en zelfs op maatschappelijke uitsluiting.
Onderzoeksmethode:
Kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling en -analyse waarbij de output van een voorafgaand onderzoek diende als input voor een vervolgonderzoek. Data werd verzameld van 250 mensen met een LVB of ZB die verwezen waren naar een representatieve zorgaanbieder in Noord-Brabant. Aanvullend werden de opinies inzake passende zorg voor mensen met een LVB of ZB van ouders, professionals en wetenschappers onderzocht.
Belangrijkste conclusies:
De groeiende zorgvraag lijkt gekoppeld te zijn aan een variatie van factoren. Mensen met een LVB of ZB zijn gevoelig voor co-morbide problemen zoals psychische problemen en groeien relatief vaak op in kwetsbare gezinnen. Ze hebben weinig vrienden en krijgen in zeer beperkte mate informele ondersteuning. De professionele hulpverlening voor aanmelding in de zorg voor mensen met een verstandelijke bepekring komt te laat op gang en is onvoldoende afgestemd op de achtergrondkenmerken. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de heterogeniteit in deze doelgroep.
Belangrijkste aanbevelingen:
• Een actieve, preventieve benadering binnen de publieke gezondheidszorg gericht op het vroegtijdig herkennen en beperken van condities die een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van mensen met een LVB of ZB.
• Meer aandacht voor het versterken van de sociale netwerken van mensen met een LVB of ZB.
• Ontwikkeling van tijdige, passende en gedifferentieerde ondersteuningsprogramma’s.
• Herkenning en assessment van bijkomende problemen en een verbetering van de toegang tot noodzakelijke zorg ( bv. geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg) die ook rekening houdt met de LVB of ZB.
• Meer aandacht voor de mogelijkheden voor mensen met een LVB of ZB en meer aandacht voor de relatie en dialoog tussen professionals en mensen met een LVB of ZB. Presentie naast of onder de interventie.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • van Nieuwenhuizen, Chijs, Promotor
  • Embregts, Petri, Promotor
  • Moonen, X.M.H., Member PhD commission, External person
  • Vandevelde, S., Member PhD commission, External person
  • Garretsen, Henk, Member PhD commission
  • Wieland, J. , Member PhD commission, External person
  • Kaal, H., Member PhD commission, External person
Award date28 Sept 2018
Place of Publications.l.
Publisher
Print ISBNs978-94-6332-390-1
Publication statusPublished - 2018

Fingerprint

Dive into the research topics of 'United by diversity: Identifying characteristics, profiles and support needs of people with mild intellectual disability or borderline intellectual functioning'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this