Vakdidactisch onderzoek naar grammaticaonderwijs in Nederland

Peter-Arno Coppen*, Jimmy van Rijt, Astrid Wijnands, Roy Dielemans

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van drie samenhangende vakdidactische onderzoeksprojecten op het gebied van het grammaticaonderwijs. In het eerste deel zal het grammaticaonderwijs in een breder perspectief van taalbeschouwingsonderwijs en in een internationaal perspectief geschetst worden, en zal het begrip fundamenteel vakdidactisch onderzoek nader toegelicht worden. Het tweede deel beschrijft de afzonderlijke onderzoeksprojecten. Doordat de onderzoeksprojecten zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden, valt deze beschrijving voor het ene project wat korter uit dan voor het andere.
Original languageDutch
Pages (from-to)85-99
JournalTNTL Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Publication statusPublished - Jan 2019
Externally publishedYes

Cite this