Van een goede buur tot een verre vriend: wie mag er over het slachtoffer spreken?

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Slachtoffers van ernstige misdrijven kunnen spreekrecht uitoefenen ter terechtzitting. Wanneer het slachtoffer door het misdrijf is overleden, mogen nabestaanden het woord voeren. Met de term ‘nabestaande’ wordt een familielid bedoeld. De Wet uitbreiding slachtofferrechten verruimt deze term door inclusie van stieffamilie. Is de keuze voor verwantschap als maatstaf voor spreekgerechtigdheid de juiste?
Original languageDutch
Pages (from-to)1074-1077
JournalArs Aequi
Publication statusPublished - 2021

Cite this