Van openbaarheid naar hergebruik van overheidsinformatie: Of een vaarwel aan het sociaal contract

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Al decennia kent Nederland wetgeving op het gebied van de openbaarheid van informatie. Deze regels hebben ten doel overheidsmacht transparant en democratische controle mogelijk te maken. Onlangs is nieuwe regelgeving aangenomen door de Eerste Kamer. De Wet hergebruik overheidsinformatie ziet tevens op openbaarheid van overheidsinformatie, maar kent een fundamenteel ander doel dan voorgaande wetgeving. Niet de democratie of de controle op de macht staat centraal, maar de commerciële exploitatie van overheidsinformatie door private ondernemingen. Dit brengt met zich dat de wetgeving een fundamenteel ander karakter krijgt, dat de overheid gegevens over burgers aan derden geeft zonder te weten waarvoor deze worden gebruikt en dat het sociaal contract tussen overheid en burger onder druk komt te staan.
Original languageEnglish
Pages (from-to)2537-2543
Number of pages7
JournalNederlands Juristenblad
Volume90
Issue number36
Publication statusPublished - 2015
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Van openbaarheid naar hergebruik van overheidsinformatie: Of een vaarwel aan het sociaal contract'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this