Van plakkaat tot praktijk. Strafrecht in Staats-Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw

Research output: Book/ReportBookScientific

Abstract

In de 17e en 18e eeuw vaardigden de Staten-Generaal een groot aantal strafwetten uit voor het generaliteitsland Brabant. In de onderhavige studie wordt nagegaan, in welke mate deze wetten het Brabantse strafrecht daadwerkelijk hebben gereguleerd. Werden de wettelijke strafbepalingen ook toegepast door de strafrechter? En welke regels werden door hem gehanteerd in gevallen waarvoor de wetgever geen bepalingen had opgesteld, dan wel bepalingen die in de ogen van de rechter niet voldeden? Deze en andere vragen worden beantwoord voor achtereenvolgens delicten tegen het leven, tegen het lichaam, tegen de eer en goede naam, zedendelicten, vagebondisme en bedelarij, en valsheiddelicten.
Original languageDutch
Place of PublicationNijmegen
PublisherArs Aequi Libri
Number of pages105
ISBN (Print)9069164930
Publication statusPublished - 2003

Cite this