Various aspects of critical limb ischemia in the elderly, especially the role of conservative therapy and quality of life

S.L. Steunenberg*

*Corresponding author for this work

Research output: ThesisDoctoral Thesis

235 Downloads (Pure)

Abstract

Various aspects of critical limb ischemia in the elderly, especially the role of conservative therapy and quality of life
Reden voor / belang van het onderzoek:
Kritieke ischemie, een ziektebeeld waarbij er door de verstopping van de slagaders te weinig bloed naar de weefsel in de benen kan komen, wordt gekenmerkt door pijn en wonden van de voeten / benen. Het primaire doel van de behandeling is om het been van de patiënt te behouden. Om dit te kunnen doen, moet er meer bloed naar het been gaan, door middel van een zo genoemde revascularisatie. Op dit moment kan dit op 2 manieren, endovasculair (dotter) of chirurgisch (bypass). Echter, patiënten met kritieke ischemie zijn vaak oud en in een minder goede conditie waardoor ze deze behandeling soms niet aankunnen. De vraag is dan ook of deze patiënten met een conservatieve therapie (pijnstilling, antibiotica en wondverzorging) het been kunnen behouden en wat de kwaliteit van leven bij deze patiënten is.
Onderzoeksmethode:
We hebben dit onderzocht door 200 patiënten boven de 70 jaar met kritieke ischemie te selecteren voor onze studie en in te delen in 3 groepen (endovasculair, chirurgisch, conservatief). We hebben deze patiënten 1 jaar gevolgd en gekeken naar de overleving, kans op complicaties en kwaliteit van leven na de behandeling.
Belangrijkste resultaten:
Patiënten boven de 70 jaar met kritieke ischemie hebben een overleving na 1 jaar van 71%. Conservatieve therapie bij geselecteerde patiënten die een revascularisatie niet aan kunnen, leidt tot een overleving van 62% na 1 jaar, vergelijkbaar met de mortaliteit van endovasculair behandelde patiënten. 15-26% van de patiënten verlies zijn been binnen dit 1ste jaar, maar er is geen verschil tussen de groepen. De kwaliteit van leven stijgt binnen 1 jaar in alle behandelgroepen, dus ook na conservatieve therapie.
Belangrijkste conclusies en aanbevelingen:
Kritieke ischemie is een ziektebeeld met een hoge mortaliteit. Conservatieve therapie is een behandeloptie bij oudere patiënten met kritieke ischemie die ook kwaliteit van leven verbetering kan geven. Welke ouderen het best geselecteerd kunnen worden voor conservatieve therapie is nog niet goed vast te stellen en moet nader onderzocht worden.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • de Vries, J., Promotor
  • van der Laan, Lijckle, Promotor, External person
  • Hamming, J.F., Member PhD commission, External person
  • van der Meer, N.J.M., Member PhD commission, External person
  • Zeebregts, C.J.A.M., Member PhD commission, External person
  • Steyerberg, Ewout W., Member PhD commission, External person
  • Mattace Raso, F.U.S., Member PhD commission, External person
  • Fourneau, I., Member PhD commission, External person
  • Lohle, Paul N M, Member PhD commission, External person
Award date13 Nov 2019
Place of Publications.l.
Publisher
Print ISBNs978-94-9288-137-3
Publication statusPublished - 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Various aspects of critical limb ischemia in the elderly, especially the role of conservative therapy and quality of life'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this