Veiligheid als domaine réservée op het terrein van visa, asiel en immigratie

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

Het begrip openbare orde en nationale veiligheid heeft van het Hof van justitie EG een restrictieve invulling gekregen als het gaat om de toelating en verblijf van onderdanen van de lidstaten in een andere lidstaat van de Europese Unie. Met de invoering van titel IV EG is de Gemeenschap bevoegd om maatregelen inzake visa, asiel en immigratie van buiten de EU vast te stellen. In tegenstelling tot het reguliere recht inzake het vrije van personen kent titel IV EG een bepaling die de lidstaten bevoegd laat om maatregelen te treffen als zij een gevaar voor hun openbare orde en/of nationale veiligheid vrezen. De omvang van deze bevoegdheid is niet omlijnd. In deze bijdrage probeert schrijver vast te stellen of er sprake is van een exclusieve bevoegdheid of dat het Gemeenschapsrecht lidstaten toch nog beperkingen oplegt bij de uitoefening van deze bevoegdheid. Gekeken wordt onder meer naar de voorstellen voor wetgeving die in het kader van titel IV reeds zijn gepresenteerd waarin een bepaling inzake de openbare orde en nationale veiligheid en de vergelijkbare bepaling in de Schengenovereenkomst. De conclusie is dat deze in absolute bewoordingen gestelde bevoegdheden waarschijnlijk minder exclusief zijn dan op het eerste gezicht zou worden aangenomen.
Original languageDutch
Title of host publication'Veiligheid' en het recht van de Europese Unie
Place of PublicationDen Haag
PublisherT.M.C. Asser Press
Pages29-65
Number of pages37
ISBN (Print)9067041629
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAsser Instituut Colloquium Europees Recht

Cite this