Verantwoording, Behorend bij Economische Effecten van CO2-Beprijzing: Varianten Vergeleken

Herman Vollebergh, Corjan Brink, Johannes Bollen, Gerbert Romijn, Joep Tijm

Research output: Book/ReportReport

Abstract

CPB en PBL publiceerden op 7 juni de Policy Brief ‘Economische effecten van CO2-beprijzing: varianten vergeleken’. Dit achtergronddocument (AD) bevat een beschrijving van de gemaakte keuzes in de Policy Brief. Dat betreft de gekozen varianten en hoe het model Worldscan (WS) is gebruikt.

In hoofdstuk 2 gaan we in op bestaande heffingen en hoe de daaruit volgende effectieve CO2 prijzen zijn af te leiden. Ook laten we zien hoe deze heffingen zich verhouden tot schades. Dat is de basis voor de keuze van de
beprijzingsvarianten in hoofdstuk 3. Daar gaan we ook in op de manier waarop WS is gebruikt.

In hoofdstuk 4 presenteren we de gedetailleerde uitkomsten van de geanalyseerde varianten en leggen we deze uit.
Original languageEnglish
PublisherPlanbureau voor de Leefomgeving
Number of pages39
Publication statusPublished - 2019

Cite this