Verbetering van zelfwaardering verlaagt paranoïde ideatie bij patiënten met angststoornissen: Effecten van COMET en EMDR rechtsom

C.W. Korrelboom, T. Staring, R. van Loon

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Aan de hand van data die in een onderzoek naar de behandeling van zelfwaarderingsproblemen bij angstpatiënten waren verkregen, werd een studie uitgevoerd naar de samenhang tussen zelfwaardering en achterdocht bij deze patiënten. 47 angstpatiënten die tevens een lage zelfwaardering hadden werden behandeld met hetzij COMET, een interventie gericht op het verhogen van de zelfwaardering die inmiddels in diverse onderzoeken bij diverse patiëntenpopulaties effectief is gebleken, hetzij met EMDR 'rechtsom'. Dit is een onder meer op de verbetering van zelfwaardering gerichte interventie, die is gebaseerd op de 'traditionele' EMDR-procedure. EMDR rechtsom wordt in de klinische praktijk geregeld toegepast, maar de effectiviteit ervan bij problemen in de zelfwaardering is vooralsnog weinig wetenschappelijk onderbouwd. Beide onderzochte behandelmethoden bleken effectief in het verbeteren van (verschillende aspecten van) zelfwaardering. COMET deed het daarbij iets beter dan EMDR rechtsom. Ook bleken beide behandelingen de achterdocht van de patiënten te kunnen reduceren. Wat dit betreft werden geen verschillen vastgesteld tussen beide methoden. Ten slotte bleken de veranderingen in achterdocht te worden gemedieerd door de veranderingen van de zelfwaardering die tijdens de behandeling werden gerealiseerd. Dit gold voor het verbeteren van de globale zelfwaardering en voor het verlagen van de negatieve zelfwaardering, maar niet voor het versterken van de positieve zelfwaardering. Beperkingen met betrekking tot de interpretatie van deze bevindingen worden in de discussie besproken, alsmede de mogelijke relevantie van het onderzoek voor verder onderzoek en de klinische praktijk.
Original languageDutch
Pages (from-to)21-43
JournalDth: Directieve Therapie
Volume37
Issue number1
Publication statusPublished - 2017

Cite this