Verduistering van girale effecten: strafrechtelijke en goederenrechtelijke complicaties in het effectenrecht

M.S. Groenhuijsen, F.G.H. Kristen

Research output: Contribution to journalArticleScientific

375 Downloads (Pure)

Abstract

Teneinde zowel recht te doen aan de belangen van beleggers (als effecteneigenaren) als aan die van de banken bij een hanteerbaar systeem van levering en bewaring van effecten heeft de wetgever bij wege van de Wet giraal effectenverkeer voorzien in een stelsel van giraal effectenverkeer. In de praktijk (b)lijkt dit te werken, doch juridisch gezien zijn niet alle aspecten doordacht. In dit artikel wordt aan de hand van strafrechtelijke complicaties bij een girale effectentransactie een aanzet gegeven tot het doorgronden van zowel de wet alsook de toepassing van het strafrecht in deze specifieke context.
Original languageDutch
Pages (from-to)214-219
Number of pages6
JournalOndernemingsrecht
Issue number8
Publication statusPublished - 1999

Cite this