Verhaalsrechten van verzekeraars en risicodragers

W.H. van Boom

Research output: Book/ReportBookScientific

Abstract

Deze studiepocket gaat over verhaalsrechten van verzekeraars, sociale verzekeraars en risicodragers. Deze rechten - ook wel regresrechten genoemd - maken het mogelijk om verzekeringsuitkeringen, vergoedingen en verstrekkingen aan de benadeelde van een onrechtmatige daad te verhalen op degene die aansprakelijk is voor de toegebrachte schade. Verhaalsrechten vormen dus een kruispunt van het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en vaak ook het sociale verzekeringsrecht. Het verhaalsrecht betreft bovendien altijd meer dan twee betrokkenen: benadeelde, aansprakelijke, aansprakelijkheidsverzekeraar, schadeverzekeraar en sociale verzekeraar hebben elk hun rol in het geheel. Dit alles maakt het lastige materie, die niet tot de dagelijkse kost behoort van privaatrechtelijk georiënteerde juristen. Daar komt nog bij dat het onderwerp enerzijds een hoog "juridisch-technisch" gehalte heeft en anderzijds "grotere" vraagstukken herbergt van sociaal-economische aard. Bovendien bestaan er verschillende wettelijke regelingen, met een op detailniveau uiteenlopende vormgeving. Kortom: genoeg bomen om het bos kwijt te raken. In deze pocket wordt daarom een schets gegeven van de verschillende verhaalsrechten en van hun aard en herkomst. In vier hoofdstukken wordt vanuit overwegend privaatrechtelijke optiek gekeken naar de achtergronden, fundamenten, techniek en de rechtspolitiek van verhaalsrechten.
Original languageDutch
Place of PublicationDeventer
PublisherW.E.J. Tjeenk Willink
ISBN (Print)9027152195
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameStudiepockets privaatrecht
No.60

Cite this