Verheerlijking van terrorisme: Een nieuwe kans?

L.A. van Noorloos

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

In deze bijdrage wordt vanuit de hedendaagse context rondom Syriëgangers een nieuw licht geworpen op de argumenten voor en tegen strafbaarstelling van terrorismeverheerlijking. De ervaringen uit Engeland en Wales, waar terrorismeverheerlijking sinds 2006 in de strafwet staat leren dat het delict weinig toegevoegde waarde heeft naast wetgeving over directe opruiing, terwijl het risico’s meebrengt voor de vrijheid om politie- ke ideeën te uiten. Het voorstel van CDA-fractieleider Buma om het verheerlijken van terroristisch geweld strafbaar te stellen vormt in de huidige context dan ook een disproportionele inbreuk op de uitingsvrijheid.
Original languageDutch
Pages (from-to)2641-2647
Number of pages7
JournalNederlands Juristenblad
Issue number37
Publication statusPublished - 31 Oct 2014

Keywords

  • Terrorisme
  • Jihadisme
  • Vrijheid van meningsuiting

Cite this