Verjaring mesothelioomclaims doorbroken

W.H. van Boom

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Op 28 april j.l. wees de Hoge Raad twee belangrijke arresten inzake verjaarde mesothelioomclaims. De Hoge Raad heeft thans de mogelijkheid erkend om met een beroep op art. 6:2 BW de absolute verjaringstermijn te doorbreken in die gevallen waarin dertig jaar te kort is om de schade te doen ontstaan. Bij deze uitzonderlijke doorbraakmogelijkheid, en de uitwerking die de Hoge Raad er aan heeft gegeven, zijn echter de nodige vraagtekens te plaatsen.
Original languageDutch
Pages (from-to)55-69
Number of pages15
JournalAansprakelijkheid en Verzekering
Publication statusPublished - 2000

Cite this