Verkenning standaardisering van het programma ‘Fris Verder’: Een behandelprogramma voor ouderen met alcoholproblemen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Dit rapport bevat het verslag van een onderzoek naar Nederlandse behandelprogramma’s voor ouderen met alcoholproblematiek, gebaseerd op Cognitieve Gedrags-Therapie. Deze programma’s zijn gebaseerd op het programma Fris Verder, oorspronkelijk ontwikkeld door Victas (nu De Jellinek) en geadopteerd door Brijder, locatie Den Haag. De naam Fris Verder werd door de deelnemers zelf gekozen. In dit rapport wordt ‘Fris Verder’ als gemeenschappelijke naam gebezigd voor de onderzochte programma’s, ook al wordt deze naam niet in alle huidige bestaande programma’s gebruikt en zijn er in de loop der tijd verschillen tussen de programma’s ontstaan. Doel van het onderzoek was de mogelijkheden tot standaardisering te onderzoeken, zodat op basis hiervan een valideringstraject gestart zou kunnen worden. Hieraan ligt ten grondslag de wens van de werkgroep alcohol en ouderen binnen Verslavingskunde Nederland (VKN) om het behandelaanbod voor ouderen met alcoholproblematiek te vergroten gezien de groei van deze problematiek in onze samenleving. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, documentanalyse en interviews met uitvoerders van bestaande programma’s. De resultaten van dit onderzoek zijn aansluitend getoetst in een bijeenkomst van de werkgroep alcohol en ouderen.

Conclusie
Er zijn voldoende overeenkomsten tussen de programma’s en deze bevatten ook de elementen die in de onderzoeksliteratuur als werkzaam worden beschouwd. Tevens bestaat er bij de uitvoerende instellingen voldoende draagvlak om een valideringstraject in te gaan, waarbij voor dat doel ook aanpassingen aan het eigen onderscheiden groepsaanbod kunnen worden gedaan (zoals een nazorgaanbod). Daarnaast wordt door de geïnterviewden en door de werkgroep alcohol en ouderen binnen VKN de wens geuit de mogelijkheden te onderzoeken tot haalbaarheid en financiering van een voortraject (‘voorzorggroep’) en tot uitbreiding van het aanbod voor ouderen met (beginnende) alcoholproblematiek in eerdere fasen van de zorgketen.
Original languageDutch
Place of PublicationTilburg
PublisherTranzo, Tilburg University
Number of pages43
Publication statusPublished - 2020

Cite this